HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักให้เป็นระเบียบ และสวยงาม

จังหวัดภูเก็ตประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทางหลักให้เป็นระเบียบ และเกิดความสวยงาม ทั้งสายไฟฟ้า โทรศัพท์ เคเบิล ป้ายโฆษณา

วันที่ 13 ก.พ. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทางหลัก เพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ป้ายโฆษณา และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดเส้นทางสายหลักของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
       
       นายจำเริญ กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีข้อสั่งการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางสายหลักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดระเบียบระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อดำเนินการกำหนดแนวทางการจัดระเบียบระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรไปมา และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
       
       อย่างไรก็ตาม ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตัวเอง เช่น กรณีของการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายเคเบิลต่างๆ เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต การแก้ปัญหาขายสินค้าบนไหล่ทาง การขายพวงมาลัยบนเกาะกลางถนน การปิดป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นหน้าที่ของแขวงการทางภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และขอให้มีการรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ขณะเดียวกัน ก็จะจัดส่งชุดเฉพาะกิจไปตรวจสอบว่ามีความคืบหน้าอย่างไรไปพร้อมๆ กันด้วย และจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบด้วย

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today